Get Adobe Flash player
Főmenü
Címlap
---------------------------------------------
Képtár
---------------------------------------------
Filmtár
---------------------------------------------
Dokumentumtár
---------------------------------------------
Mozdonyvezetők Lapja
---------------------------------------------
Oldaltérkép
---------------------------------------------
MÁV értesítők
Keresés
Bejelentkezés
Kezdő oldal

tabla2Érdekes olvasási élményt jelent a MÁV-START 2015. 04. 22-i e-hírlevele, mely a múlt század 50-es éveinek „hurrá-optimizmus” hangulatát tükrözi. A vezetők részéről az országjárás dicséretes dolog, de az olvasónak olyan érzése támad, mintha a rácsodálkoznának a jelenlegi állapotokra és munkáltatási viszonyokra. Úgy tesznek, mintha ezek a negatívumok „maguktól” alakultak volna ki, de az országjárás felnyitotta a szemüket és mint jóságos „nagyapók”, rendet, jogot szolgáltatnak a munkavállalóknak. A szövegből kibuggyanó, a társasági túláradó gondosság mögött viszont ellentétes magatartás lapul.

Mi a valóság?

A cégvezetés cselekedeteiben támadást intézett a jelenlegi mozdonyvezetői hivatás foglalkoztatási és jövedelmi viszonyai ellen, le kívánja rontani a törvényi és a kollektív szerződésben foglaltakat!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által készített új Vasúti törvénytervezet társadalmi egyeztetésre kiküldött változatában megerősítésre kerültek a közlekedésbiztonság személyi tényezőit befolyásoló foglalkoztatási rendelkezések. A hatályos Vasúti törvényben (2005. évi CLXXXIII. törvény) (Vtv.) szereplő a vezetési időről, a lakóhelyi napi pihenőidőről szóló rendelkezések mellé bekerültek a fel- és lejelentkezési helyre és az utazási időre vonatkozó szabályok is. Ezek a rendelkezések jelenleg megtalálhatók a vasúti utazó munkavállalókat (mozdonyvezetőt és jegyvizsgálót) legnagyobb létszámban foglalkoztató MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződésében (KSZ).

Bővebben...

 

Az új vasúti törvény az előzetes ütemezés szerint áprilisban kerülhet az Országgyűlés elé – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az MTI érdeklődésére.

Bővebben...

 

A vasútbiztonság és az esélyegyenlőség érdekében a vasutas szakszervezetek azt szorgalmazzák, hogy a készülő új vasúti törvénybe kerüljön be a vasutasok foglalkoztatására jelenleg is érvényes szabályozás.

Gaskó István, a Mozdonyvezetők Szakszervezetét (MOSZ), a Vasutasok Szakszervezetét (VSZ) és a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetét (VDSZSZ) tömörítő Vasutas Szakszervezetek Szövetsége (VASZ) elnöke a munkavállalói érdekképviseletek keddi közös sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a vasúttársaságok közötti esélyegyenlőséget és a vasúti közlekedés biztonságát szolgálná, ha a törvényben rögzített egységes foglalkoztatási szabályok egyaránt vonatkoznának a magán és az állami vasúttársaságokra, és ezt ágazati, illetve alágazati kollektív szerződésben rögzítenék.

Bővebben...

 
paragrafus3A napokban két MÁV-START TSZVI területen adtak ki egy parancskönyvi rendelkezést és egy tájékoztatót, melyekben a munkáltatói jogkörgyakorlók a vezetési időt értelmezik, de rosszul. Dodonai módon és közvetett logikával hivatkoznak a Nemzeti Közlekedési Hatóságra (NKH), hogy az elfogadta a vezetési idők számítási gyakorlatát. Nem csatolnak semmilyen "Ellenőrzési dokumentumot" vagy "Határozatot". Szakszervezetünk vitatja a MÁV-START által alkalmazott számítást, amit közérdekű bejelentés formájában korábban jeleztünk már az NKH-nak. A Hatóság elmarasztalta a munkáltatót: "Mindezek vizsgálata megállapította, hogy a MÁV-START Zrt. több esetben nem a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben (a továbbiakban Vtv.) előírtak szerint állípította meg a vezetési időt és vezette ezzel összefüggően annak nyilvántartását. A MÁV-START Zrt. részére határozat került kiadásra, melyben köteleztük a Vtv. XIII: fejezet "Az utazó vasúti munkavállalók jogaira és kötelezettségeire" vonatkozó rendelkezéseinek betartatására. (Lásd a csatolt levelet.) 
Ha ez nem elég a munkáltatónak, akkor újabb közérdekű bejelentést teszünk. Egyszer csak elfogadják a valóságot...
 

golyokA mozdonyvezető kollégák jelzései alapján konzultációt kezdeményeztünk a MÁV Zrt, és a MÁV-START Zrt. vezetésénél a lassúmenet kimutatások mozdonyvezetőknek történő megváltozott értesítése ügyében. Álláspontunk szerint a „KIMUTATÁS A LASSÚMENETEKRŐL” elnevezésű, A4 formátumú, esetenként 5-6-8 oldalas dokumentum közvetlenül a vonat indulása előtti átadása veszélyezteti a vasúti közlekedés biztonságát. A mozdonyvezetőnek 2-3 perc alatt kell értelmeznie a hivatkozott táblázatban foglalt adatokat, amit tovább nehezít, hogy a vágányok sem sorrendben vannak feltüntetve, illetve az „új lassújelek” nincsenek külön megjelölve. A konzultáció időpontjának 2015. március 19. 11.00 órát javasoltuk.

Letöltés: levél

 

tr_vet_2012_01_16„A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól”szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (továbbiakban Képzési és Vizsgarendelet) módosítási tervezetét véleményezte szakszervezetünk. A kézhez kapott tervezetben számos javaslat könnyíteni kíván a munkáltatók számára. Egy helyzetet viszont rendez, ez pedig az eltérés alapvizsga fogalmának beemlése a rendeletbe. Amint az ismeretes megkezdődtek a Forgalmi Utasítások újabb eltéréseinek vizsgára történő felkészítése. Minden vasútvállalat többletórát biztosít az új ismeretek elsajátításához, kivéve a a MÁV-START-ot. A hivatkozott foglalkoztató minden információátadást az ismeretet szintentartó időszakos vizsga óraszámába igyekszik belezsúfolni. A Képzési és Vizsgarendelet ezen módosításának megjelenésével tisztázódik a helyzet és már nem találhatnak kibúvót a vasútvállatok "ügyes szakértői" sem. Tiltakozunk azon szándék ellen, mely szerint csökkentenék a közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatottak időszakos óraszámát pl. váltókezelők esetében.

Bővebben...

 

vasz logoA Mozdonyvezetők Szakszervezetét (MOSZ), a Vasutasok Szakszervezetét (VSZ) és a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetét tömörítő Vasutas Szakszervezetek Szövetsége (VASZ) március 16-i elnökségi ülésén döntött: a VASZ rövidesen tüntetést szervez az osztrák nagykövetség budapesti épülete elé.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH) vezetése ugyanis március 12-én 91 fős csoportos létszámleépítést jelentett be, amit idén még további létszámcsökkentések követhetnek. A szakszervezetek szerint egy éven belül összesen akár a 250 főt is elérheti az elbocsátandó munkavállalók száma. Az intézkedés éppen az amúgyis túlterhelt, végrehajtó szolgálatban dolgozókat sújtja.

A VASZ értesülései szerint a vállalat üzleti tervéből kiolvasható: az RCH 300 millió forint bérköltséget kíván a lépéssel megspórolni, ugyanakkor a március 12-én bejelentett 91 munkavállaló bérköltsége mintegy 180 millió forintra tehető, így ez az elbocsátási hullám csak a kezdet.

A VASZ tagszervezetei legalább két éves létszámcsökkentési moratóriumot kívánnak elérni a munkavállalók részére, ami egy megállapodásban öltene testet.

Értesüléseink szerint az RCH teherfuvarjainak visszaesése mögött az ún. magánvasúttársaságok térnyerése is állhat, amihez – a VASZ véleménye szerint – több esetben asszisztál a MÁV Zrt., a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Közlekedési Hatóság is.

A VASZ tagszervezetei a budapesti tüntetést csak az első lépésnek tekintik, amit további tiltakozóakciók – bécsi demonstráció, illetve sztrájk – is követhetnek.

A VASZ március 16-án kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett az RCH-nál, ennek első fordulójára március 17-én kerül sor.

Letöltés: sajtóközlemény

 

trakci_2012_01_25Aláírásra kerültek a MÁV-START Zrt-nél a Foglalkoztatási és az E.1-es Utasítás módosításáról szóló megállapodások. A Foglakoztatási megállapodásban a munkáltató vállalta, hogy 2016. december 31-ig mozdonyvezetői munkakörben foglalkoztatót munkavállalók munkaviszonyát a munkáltató működésével összefüggő okból felmondással nem szünteti meg. A legalább 35 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező vagy az 55. életévét betöltött, egészségügyi okokból munkaköre ellátására véglegesen alkalmatlanná vált mozdonyvezető számára a munkáltató köteles felajánlani másik munkakört. A társaság ez év első felében 45 fő munkavállaló számára indít országos közforgalmú vasúti járművezetői tanfolyamot. A munkáltató törekszik a vontatási feladatok egyenletes elosztására, amennyiben szükséges határozott idejű munkaszerződés módosításokkal biztosítja az önkéntes munkavállalói mozgást az egyes TSZVI-k között. A munkaszerződés módosítást vállalók részére a cégvezetés lakhatási támogatást vagy megfelelő minőségű szállást biztosít. A munkáltató vállalja a laktanyai elhelyezés színvonalának javítását. A vezetőállások és a munkavégzésre szolgáló helyiségek és tartózkodási helyek munka higiénés és biztonsági körülményeit folyamatosan figyelemmel kíséri a társaság és évente azokat legalább egy alkalommal a szakszervezettel közösen felmérik, szükséges javításokat kezdeményezik. A hálózaton 50 darab táblagép kerül pilot jelleggel tesztelés céljából kiadásra és a tapasztalatokat a munkáltató megosztja a szakszervezettel. A táblagép bevezetése és rendszeresítése előtt a társaság és a szakszervezet megállapodást kötnek a technológiai folyamatok átalakítása következtében megváltoztatni kívánt foglalkoztatási kérdésekben. A Mozdonyvezetők Szakszervezete vállalta, hogy a megállapodás tárgyát képező kérdésekben nem kezdeményez munkabeszüntetést. A felek vállalták továbbá, hogy a munkaköri alkalmatlanság miatt hivatásukat elhagyni kényszerült mozdonyvezetőkről történő gondoskodás formájáról további egyeztetéseket folytatnak.

Bővebben...