Get Adobe Flash player
Főmenü
Címlap
---------------------------------------------
Képtár
---------------------------------------------
Filmtár
---------------------------------------------
Dokumentumtár
---------------------------------------------
Mozdonyvezetők Lapja
---------------------------------------------
Oldaltérkép
---------------------------------------------
MÁV értesítők
Keresés
Bejelentkezés
Kezdő oldal

Frissítve elkészítettem Nektek a táblázatot, ebben benne van az előfizetési díj, a percdíjak, SMS és Net árak. Ha bármi kérdés felmerül, forduljatok hozzám bizalommal, szívesen segítek és válaszolok kérdéseitekre.

Oszvald Fruzsina 30/639-0910.

.

Bővebben...

 

A kollektív munkaügyi vita január 20-i fordulóján Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a szakszervezetek álláspontját alátámasztó további érveket kért annak érdekében, hogy a tulajdonossal folytatott tárgyalásai során azokkal is alátámaszthassa a munkavállalói követelések megalapozott voltát. A szakszervezeti oldal méltányolja kérését; korábbi követeléseit fenntartja. A munkavállalói oldal január 21-én oldalegyeztetést tart.

A szakszervezetek szerint tarthatatlan, hogy a vasutasok reálkeresete 2016-ban ne növekedjen, mitöbb csökkenjen.

Ismeretes: A munkavállalói oldal 5% alanyi jogú alapbérfejlesztést és 2,7% differenciált bérfejlesztést, valamint a kiszámítható vasutas életpálya és az egyes vasúti munkakörökben kialakult kritikus létszámhiány mérséklése érdekében középtávú megállapodás megkötését követeli.

A szakszervezetek az általuk kezdeményezett kollektív munkaügyi vita korábbi fordulóin jelezték: a további tárgyalások eredménytelensége esetén minden jogszerű eszközt alkalmazni fognak annak érdekében, hogy tagjaik számára az általuk követelt bérnövekedést, a munkakörülményeiket, a foglalkoztatási biztonságukat, továbbá a változó életkörülmények negatív hatásait mérséklő középtávú megállapodás aláírását elérjék.

Budapest, 2016. január 20.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

VDSzSz Szolidaritás

Vasutasok Szakszervezete

Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete

Pályavasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete

Gépészek Szakszervezete

Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége

 

tabla_pcSzakszervezetünk 2016. január 19-én folytatta a korábban megkezdett egyeztetést a Tábla-Pc átadás-átvétel ügyében a MÁV-START vezetésével. A munkáltató január 8-án megküldött dokumentumaiban átvezetésre kerültek a MOSZ javaslatai. Nevezetesen a munkavállaló kárfelelősségét érintő 2. pont került pontosításra, a 8. pontból kikerült a Tábla-Pc akkumulátorainak feltöltési kötelezettsége. Szakszervezetünk kérte a cégvezetést, hogy a Tábla-Pc használatával kapcsolatban alkalmazzon anyagi ösztönzőt. A vezérigazgató erről a későbbiekben, a tesztidőszak eredményeinek birtokában kíván tárgyalni. Az új 10-es pontban rögzítésre került, hogy a 8. és 9. pont hatálya legkésőbb 2016. augusztus 31-ig tart, ami garantálja, hogy a tárgyalásoknak folytatódniuk kell. A korábbi, az átvétel elutasítására vonatkozó munkáltatói nyomtatvány-tervezet nem kerül bevezetésre.

Mellékeljük a véglegesített, a felek által szignózott nyomtatványt és tájékoztatót, tovább azt az általunk készített egyéni nyilatkozati formát, ha valaki nem kívánja hazavinni a Tábla-Pc-ét. A munkáltató kijelentette, hogy ebben az esetben nem adja át az eszközt.

Letöltés:Átadás-átvétel jegyzőköny + Tájékoztató

Letöltés: Nyilatkozat

 

tabla_pcSzakszervezetünk már a múlt év végén kezdeményezte a Tábla-PC bevezetése ügyében a konzultációt, melyre a munkáltató kérésére január 5-én került sor. A zárfékes híradásokból arról értesültünk, hogy a munkáltató január végén tervezi kiadni a mozdonyvezetőknek a Tábla-PC-ket (két darab akkumulátorral) plusz oktatással egybekötve. A MOSZ célja, hogy megállapodásban kerüljenek rögzítésre az eszköz használatára és felelősségi viszonyaira vonatkozó szabályok. A cégvezetés előzetes tájékoztatója szerint a Tábla-PC-k szétosztást és használatba vételét január végén kezdenék meg 8 órás oktatás keretében. A Tábla-Pc dokkolók beszerzésére és az MFB fejlesztésére közbeszerzést írnak ki, majd annak lezárása után 2016. július elején indulna az „éles” üzem. A július elsejét megelőző időszakot a munkáltató tesztüzemnek tekinti, ez alatt már a papíralapú dokumentumokat (pl.:Útvonalkönyv) a Tábla-Pc-én elérhetővé kívánja tenni, így azokat már nem kell majd magánál tartaniuk a mozdonyvezetőknek.  Szakszervezetünk kérte, hogy társaság vezetése adja át azokat a dokumentumokat, melyeket a munkavállalókkal alá kívánnak íratni, illetve a felelősségi viszonyokat mérséklő, az eszközre vonatkozó biztosítás általános és különös feltételeit. Erre a cégvezetés ígéretet tett, hogy legkésőbb a jövő hét elejére megküldik. Megállapodás nem született, a tárgyalások a következő héten folytatódnak.

Letöltés: Konzultáció kezdeményezése

Letöltés:Válaszlevél

Letöltés: Válasz a válaszlevélre

 
homokoraAláírásra került a MÁV és MÁV-START Kollektív Szerződés módosítása, mely szerint a Választható Béren Kívüli Javadalmazások (VBKJ) 2016. évi összege bruttó 271 400 Ft, az alanyi jogon járó SZÉP Kártya juttatás 2016. évi összege nettó 92 700 Ft. (Ezek a kondíciók megegyeznek a tavalyi évivel.) A vasutas szakszervezetek egyhangúlag kijelentették, hogy a munkáltatói 0,5% differenciált béremelés mértéke elfogadhatatlan és fenntartják az 5%+2,7%-os követésüket. A munkáltató szerint a 2016-os üzleti tervében nincsen betervezve béremelés és a tulajdonostól sem kaptak felhatalmazást az ajánlatától eltérő béremelésre. A szakszervezetek kezdeményezték, hogy a következő tárgyalási fordulón jelenjen meg a tulajdonos képviselője is. Az érdekvédelmi szervezetek közös nyilatkozattal nyomatékosították a fenti bérkövetelést és egyben kijelentették, hogy a sztrájktól sem riadnak vissza, amennyiben nem lesz elfogadható ajánlata a munkáltatónak.
 

A vasútnál képviselettel rendelkező szakszervezetek értékelték a helyzetet, és akciótervet készítettek: megállapodtak abban, hogy döntéshozó testületeik határoznak a közös sztrájkban való részvételről – többek között ez történt a vasutas érdekvédők 2016. január 12-i oldalegyeztetésén. A közös munkabeszüntetésre akkor kerülhet sor, ha nem jön létre megállapodás a vasutasok 2016. évi bérfejlesztéséről és a középtávú megállapodásról.

A szakszervezetek szerint tarthatatlan, hogy a vasutasok reálkeresete 2016-ban ne növekedjen, mitöbb csökkenjen. A munkavállalói oldal kezdeményezte a tulajdonos képviselőjének meghívását a következő, január 20-i tárgyalásra.

Ismeretes: A munkavállalói oldal 5% alanyi jogú alapbérfejlesztést és 2,7% differenciált bérfejlesztést, valamint középtávú megállapodás megkötését követeli. Utóbbira azért is nagy szükség van, mert kiszámítható életpályát kínál a vasutas munkavállalók számára, egyúttal az egyes vasúti munkakörökben kialakult kritikus létszámhiány pótlását is elősegítené.

A szakszervezetek már az általuk kezdeményezett kollektív munkaügyi vita második, január 5-i ülésen jelezték: a további tárgyalások eredménytelensége esetén minden jogszerű eszközt alkalmazni fognak annak érdekében, hogy tagjaik számára az általuk követelt bérnövekedést, a munkakörülményeiket, a foglalkoztatási biztonságukat, továbbá a változó életkörülmények negatív hatásait mérséklő középtávú megállapodás aláírását elérjék.

Budapest, 2016. január 12.

Mozdonyvezetők Szakszervezete

VDSzSz Szolidaritás

Vasutasok Szakszervezete

Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete

Pályavasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete

Gépészek Szakszervezete

Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége

 

Sajtóközlemény

Még mindig nincs értékelhető munkáltatói ajánlat a vasutas munkavállalók bérfejlesztésére

Továbbra sem jött létre egyezség a MÁV és a vasutas szakszervezetek között a kollektív munkaügyi vita második, 2016. január 5-i fordulóján a 2016. évi bérfejlesztésről és a középtávú megállapodásról. A tárgyalások folytatódnak. A szakszervezetek szerint tarthatatlan, hogy a vasutasok reálkeresete 2016-ban ne növekedjen, mi több csökkenjen.  

A munkavállalói oldal kezdeményezte a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium képviselőjének meghívását a következő tárgyalásra, mivel a munkáltató ismét kijelentette: nincs lehetőség a bérkövetelés teljesítésére.

Ismeretes: A munkavállalói oldal 5% alanyi jogú alapbérfejlesztést és 2,7% differenciált bérfejlesztést, valamint középtávú megállapodás megkötését követeli. Utóbbira azért is nagy szükség van, mert az kiszámítható életpályát kínálhat a vasutas munkavállalók számára, egyúttal az egyes vasúti munkakörökben kialakult kritikus létszámhiány pótlását is elősegítené.

A szakszervezetek a január 5-i ülésen jelezték: a további tárgyalások eredménytelensége esetén minden jogszerű eszközt alkalmazni fognak annak érdekében, hogy tagjaik számára az általuk követelt bérnövekedést és a munkakörülményeiket javító, a foglalkoztatási biztonságukat növelő, továbbá a változó életkörülmények negatív hatásait mérséklő középtávú megállapodás aláírását elérjék.


Budapest, 2016. január 5.


Mozdonyvezetők Szakszervezete

VDSzSz Szolidaritás

Vasutasok Szakszervezete

Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete

Pályavasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete